Maillijsten

De maillijsten van KDE behoren tot de belangrijkste communicatiekanalen van  de KDE-gemeenschap. Hieronder ziet u een overzicht van algemene maillijsten. Zie voor lijsten voor specifieke toepassingen de pagina Toepassingen.

Mailijst van KDE Nederland

U kunt zich inschrijven op de maillijst van KDE Nederland zodat u op de hoogte bent van onze activiteiten en kunt meediscussieren. Voor vragen over KDE Nederland en KDE-software kunt u terecht op het forum.

Lijsten voor algemeen gebruik

Lijsten voor algemene ontwikkeling

Inschrijven: Gebruik bovenstaande links en de mailmaninterface, of stuur een leeg e-mailbericht naar lijstnaam[email protected] (bijvoorbeeld [email protected]) met als onderwerp: subscribe uw-e-mailadres (bijvoorbeeld subscribe [email protected]). Het bericht mag, zoals gezegd, geen tekst bevatten, en ook niet iets anders, zoals een ondertekening.  Hierdoor zou de mailserver die uw verzoek behandelt in de war kunnen raken.

Uitschrijven: Gebruik bovenstaande links en de mailmaninterface, of stuur een leeg e-mailbericht naar lijstnaam[email protected] met als onderwerp: unsubscribe uw-e-mailadres. Vervang  "uw-e-mailadres" door het bij inschrijving opgegeven e-mailadres, en "lijstnaam" door de naam van de lijst waarvan u zich wilt laten uitschrijven. Laat het berichtenvenster leeg. Gebruik geen ondertekening of iets anders, hierdoor zou de mailserver in de war kunnen raken bij het verwerken van uw verzoek.

Opmerkingen:

Gebruik bij het insturen van uw verzoek geen HTML, want dat belemmert de verwerking van uw verzoek door onze mailserver. Als het inschrijfadres identiek is aan het verstuuradres, kunt u het  invoervak "Your email address" leeg laten.

Contactadressen voor ontwikkelaars vindt u in de documentatie van de afzonderlijke programma's.

Omdat berichten op een maillijst naar een groot aantal mensen worden verstuurd, is het nodig dat u zich houdt aan speciale gedragsregels met betrekking tot het versturen van berichten. Hulp hierover kunt u vinden op de pagina Maillijst Etiquette FAQ (Engelstalig). Zie ook Hoe op een goede manier vragen te stellen (Engelstalig).

Het KDE-project bestaat uit zelfstandig opererende ontwikkelaars, schrijvers, vertalers, kunstenaars en andere medewerkers van over de hele wereld. Meningen die op de maillijsten worden geplaatst zijn, tenzij expliciet anders vermeld, persoonlijk, en zeggen niets over de meningen van het KDE-project en kunnen al dan niet  met de meningen van andere KDE-medewerkers overeenkomen.