Tutorials

Een tutorial is een soort korte cursus die aangeboden wordt op het Internet. Vrij vertaald betekent tutorial ''leerprogramma", of dictaat, in het Nederlands. In een tutorial wordt meestal stap voor stap uitleg gegeven over een bepaald onderwerp.


KDE biedt tutorials aan voor mensen die willen leren programmeren in de KDE omgeving en/of met KDE-technologieën. Deze tutorials zijn allemaal Engelstalig en kunnen gevonden worden op techbase.kde.org/Development/Tutorials